Op Beets Online zijn de afgelopen jaren verschillende artikelen verschenen. De artikelen gaan doorgaans vergezeld met korte columns in andere media, zoals de Leeuwarder Courant en Sa!.
Deze pagina bevat een overzicht van deze artikelen.
Artikelen
Artikelen
Online
blijf bij met
Beets
januari 2014
It giet oan
oktober 2014
maart 2016
Boter op het hoofd
juni 2016
Lang wachten - PHK een eerste terugblik
Als het nodig is durft Beets Online te zeggen waar het op staat. Deze website manifesteert zich af en toe graag als kritische dorpssite.

Het onderwerp van een artikel heeft altijd te maken met Beets. De doelstelling van een artikel kan divers zijn: informatievoorziening en/of achtergrondinformatie verstrekken, maar ook het starten of bijdragen aan een discussie.

Het overnemen van een artikel is toegestaan onder de voorwaarde dat de bron (schrijver en website Beets Online) worden vermeld.
maart 2016
Confronterend handelen
februari 2017
Stemmen tellen voor verkapte subsidie
index-01003004.jpg
november 2017
Succesvol mediation
index-01002006.jpg
maart 2019
Vermilion in de wachtkamer
index-01001017.jpg index-01001016.jpg index-01001015.jpg index-01001014.jpg index-01001013.jpg index-01001005.jpg
Resultaten snippergroen teleurstellend